Mới đây, 2 thanh niên sinh ra trong các gia đình làm nghề nông ở Pháp đã dày công nghiên cứu và vừa sáng tạo ra loại mô hình thùng sinh thái trồng dâu tây năng suất cao, có thể đặt ngay trên đường phố. Theo giới chuyên môn, đây có thể là hướng đi mới cho ngành nông nghiệp đô thị trong tương lai.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *