“Việc ngồi xe lăn không phải là rào cản. Tôi không thể đi lại nhưng tôi có thể bay.” Anh Stuart Miller, hạt Hampshire, Anh thường nói như thế thể hiện quyết tâm thực hiện mơ ước trở thành phi công chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *