Chăn tuần lộc là một tập quán của người Sami ở Thụy Điển. Tuy nhiên, nét văn hóa lâu đời này có nguy cơ biến mất trước những tác động của biến đổi khí hậu. Những người du mục Sami cho biết họ ngày càng phải đưa đàn vật nuôi đi xa hơn cho chúng tìm thức ăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *