Chúng ta thường được khuyên hãy năng tập luyện thể dục thể thao để cơ thể được khỏe mạnh. Áp dụng điều đó vào chăn nuôi, một người nông dân ở Trung Quốc đã cho hơn 70.000 con gà mà anh đang nuôi tập thể dục hằng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *