Tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Mặt trận cấp huyện, xã sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *