Ngày 18/10, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo tình hình an ninh trật tự 9 tháng đầu năm 2019 và định hướng công tác tuyên truyền, dư luận xã hội trong Công an nhân dân thời gian tới.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *