Bão số 10 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung bộ từ chiều ngày 15/9, vùng ảnh hưởng có thể lên tới 500km và được dự báo là cơn bão mạnh nhất, cảnh báo cấp độ thiên tai cấp 4 – cấp mạnh nhất trong các cơn bão từ đầu năm tới nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *