Chiều 26/5, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã ký một Hiệp định tín dụng môi trường cung cấp một khoản tín dụng trị giá 100 triệu Euro cho Việt Nam nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

CôngThương – Hạn mức tín dụng này là khoản tín dụng thứ 5 của Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho Việt Nam và là hạn mức thứ hai ký kết với Bộ Tài chính. Trước đó, vào năm 2005 EIB và Bộ Tài chính đã ký kết một hạn mức tín dụng trị giá 30 triệu Euro để tài trợ cho các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Ký Hiệp định tín dụng môi trường cung cấp 100 triệu Euro cho Việt Nam nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Theo hiệp định vừa ký kết, Bộ Tài chính sẽ là người vay và sẽ cho vay lại toàn bộ khoản tín dụng đến bốn Ngân hàng thương mại nhà nước gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Các ngân hàng này sau đó sẽ cho vay đến người vay cuối cùng để thực hiện các dự án theo tỷ lệ là 70% trị giá khoản tín dụng sẽ được sử dụng cho mục tiêu giảm sự thay đổi khí hậu thông qua các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và lĩnh vực sử dụng hiệu quả năng lượng. 30% trị giá khoản tín dụng sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ sự hiện diện của cộng đồng châu Âu tại Việt Nam thông qua đầu tư trực tiếp hoặc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật từ cộng đồng châu Âu đến Việt Nam.

Ông Francisco de Paula Coelho Giám đốc bộ phận cho vay tại châu Á của EIB đánh giá cao dự hợp tác giữa EIB với Bộ Tài chính của Việt Nam và nhấn mạnh rằng hạn mức tín dụng này sẽ cung cấp các khoản vay dài hạn với lãi suất hấp dẫn để cho vay đến các dự án năng lượng tái tạo và các dự án sử dụng hiệu quả năng lượng, là một trong những trọng tâm ưu tiên trong chính sách cho vay của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Theo Nguyễn Hương (Công Thương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *