Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đưa được 337 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt trên 56% kế hoạch năm. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *