Nhiệm kỳ qua, tỉnh Vĩnh Long thực hiện NQ ĐH 10 của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là  ảnh hưởng nặng nề của hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *