UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định đầu tư trên 26 tỷ đồng cho giai đoạn 2 dự án xây dựng mới Trường THPT Lưu Văn Liệt, thành phố Vĩnh Long. Trong đó  xây dựng mới thêm  17 phòng học, khối phòng chức năng và khu hiệu bộ của trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *