Bia tưởng niệm 35 anh hùng liệt sĩ được xây dựng từ năm 2011. Đây là công trình nhằm tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đặc công 203 đánh vào sân bay Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *