Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 32 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, TX, TP thực hiện Chỉ thị số 21 ngày của TTCP về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *