Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/4, XSKT dừng phát hành trong 15 ngày. Nhằm hỗ trợ cho người bán vé số vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt, một số hộ kinh doanh trên địa bàn TP Vĩnh Long đã có những cách làm thiết thực đáng ghi nhận và cần được lan tỏa trong cộng đồng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *