Năm nay, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu phát  triển 80 DN mới từ hộ kinh doanh, tuy nhiên từ đầu năm đến nay chỉ đạt khoảng 20% so kế hoạch. Phóng viên THVL đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Thiện – Phó GĐ Sở KH và ĐT tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *