Tỉnh Vĩnh Long hiện có diện tích nuôi thủy sản gần 2.100 ha, trong đó có hơn 343 ha nuôi cá tra thâm canh, tập trung nhiều ở 2 huyện Long Hồ, Mang Thít và TP Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *