Điểm sạt lở kênh Hai Quý thuộc xã Thành Lợi, huyện Bình Tân xảy ra từ nhiều năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Mới đây, Trung ương và tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để khắc phục điểm sạt lở này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là khi triển khai thi công công trình này thì phải thu hồi đất của nhiều hộ gia đình.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *