Trong những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động do giá nguyên, vật liệu tăng cao, thị trường cạnh tranh phức tạp, nhưng với những giải pháp tích cực trong quản lý, điều hành, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long vẫn đạt mức tăng trưởng hàng năm trên 40%.

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đã đạt tổng doanh thu trên 1.980 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 40%.

5 năm qua, doanh nghiệp đạt lợi nhuận 188 tỷ đồng, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trên 115 tỷ đồng, thực hiện công tác xã hội trên 1,5 tỷ đồng. Công ty luôn tạo việc làm ổn định cho trên 800 lao động, với thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người /tháng.

Với mục tiêu hướng đến tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ để trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và dụng cụ y tế hàng đầu của cả nước, ngoài việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, mua sắm thêm trang, thiết bị sản xuất hiện đại, công ty còn đầu tư trên 234 tỷ đồng để xây dựng và đưa vào họat động nhà máy sản xuất viên nang capsul II và nhà máy sản xuất kháng sinh thế hệ mới.

Hàng năm, hai nhà máy này sẽ góp phần tăng thêm doanh thu cho doanh nghiệp trên 500 tỷ đồng.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *