Khó khăn trong tiêu thụ trái cây giai đoạn dịch bệnh COVID-19 cho thấy ngành hàng này cần có những chuyển biến nhất định nhằm hướng đến phát triển bền vững. Trong nhiều giải pháp thì đẩy mạnh công nghiệp chế biến là hướng đi được ngành nông nghiệp khuyến khích.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *