Hiện nay vẫn còn nhiều công trình, nhất là ở các xã điểm nông thôn mới đã được bố trí vốn nhưng chưa khởi công. Qua 7 tháng chỉ giải ngân hơn 601 tỷ đồng, mới đạt gần 24% kế hoạch vốn đầu công. Kết quả này còn thấp so với yêu cầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *