Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa

Để phát huy lợi thế này, HTX Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa rất cần sự trợ giúp tích cực từ phía các ngành chuyên môn trong xúc tiến thương mại để có cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu. Mặt khác, nông dân cũng mong muốn có sự tiếp sức của các nhà khoa học trong việc chuyển giao khoa học – kĩ thuật để nâng tỷ lệ bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu so với hiện tại. Có như vậy sản phẩm Bưởi Năm Roi mới thể hiện đúng giá trị của nó.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *