Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định mới về chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân đi làm việc ở nước ngoài, thế nhưng lượng khách hàng đến vay vốn chương trình này tại Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Long từ đầu năm đến nay rất ít. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *