Tháng 4 đến tháng 6 trong năm là thời điểm bắt đầu mùa bệnh tay chân miệng ở trẻ. Năm nay, số bệnh nhi mắc tay chân miệng không tăng nhiều như trong thời gian trước. Tuy nhiên, điều đáng nói là đã xuất hiện những ca nặng, phải thở máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *