Qua 3 ngày khảo sát tại các địa điểm đặc trưng về địa chất, các di sản văn hoá tại Phú Yên, hôm qua, Đoàn công tác của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu do ông Guy Martini – Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu đã có kết quả khảo sát tại Phú Yên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *