Hiện nay, có một vấn đề bất cập xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa là tình trạng người dân không có đường đi, phải lội qua sông thì mới có thể vào được nương rẫy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *