Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 đến nay, kiến ba khoang xuất hiện nhiều, ồ ạt, khiến người dân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang tăng lên nhanh chóng so với các tháng khác trong năm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *