Một cánh rừng sâm ba kích tím tự nhiên rộng hơn 1.000ha vừa được phát hiện ở cánh rừng nguyên sinh thuộc lâm phần rừng phòng hộ Đăk Mi, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây được đánh giá là quần thể sâm ba kích tự nhiên lớn nhất của tỉnh này, xem như một một báu vật vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, con người Phước Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *