Tình hình sạt lở xấm lấn tuyến kè quanh khu vực qua sân bay Tuy Hòa, Phú Yên đang diễn ra nghiêm trọng. Sóng biển xói sâu vào chân kè, phạm vi sạt lở ngày càng mở rộng. Nếu không có giải pháp khẩn cấp, không chỉ tuyến đường mà khu vực sân bay Tuy Hoà cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *