Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động, chưa có phương án bảo vệ môi trường, vi phạm các quy định an toàn đê điều và thoát lũ thế nhưng trong thời gian gần đây, hàng loạt các bãi than trái phép đã mọc lên và hoạt động rầm rộ ven các con sông Đá Vách, Kinh Thầy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *