Phòng CS quản lý hành chính về TTXH, CA tỉnh An Giang vừa tiếp nhận số lượng lớn dao, kiếm và các phụ kiện kèm theo của súng, do Bưu điện tỉnh An Giang giao nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *