Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, từ ngày 1/4 dừng việc bán gói bảo hiểm COVID-19. Bộ Tài chính cũng có yêu cầu cụ thể về vấn đề này. Nhiều khách hàng đã mua bảo hiểm lo lắng, không biết quyền lợi sẽ được thực hiện ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *