UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc xử lý chất thải xả trộm tại kênh Hòa Bình thuộc phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Điều đáng nói, nước rò rỉ từ 27 thùng nhựa có chứa chất màu xanh lạ đã được đóng kỹ và thả trộm dọc kênh Hòa Bình sẽ chảy ra sông Đa Độ, một trong 4 con sông chính cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *