Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều loại nông sản Việt Nam rơi vào thế khó không thể xuất khẩu. ĐHBK Hà Nội đã sử dụng công nghệ cô đặc dịch quả (JEVA) giúp giải cứu nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *