Bộ trưởng Bộ TN và MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng Cục Quản lý Đất đai vào cuộc làm rõ nội dung quần thể núi Con Voi ở Vĩnh Phúc bị băm nát, phân lô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *