Trong y khoa, muốn thở oxy bổ sung tại nhà cần phải có chỉ định của bác sĩ và được theo dõi chặt chẽ, cũng như tuân thủ tuyệt đối những chỉ định về liều lượng, thời gian thở. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều người đã mua và sử dụng oxy tại nhà mà không qua sự chỉ định của giới chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *