Thực hiện chiến dịch di dân ra khỏi Kinh thành Huế , nhiều hộ dân ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu đã tháo dỡ nhà cửa để chuyển đến nơi ở tạm, chờ xây nhà mới ở khu tái định cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *