Theo văn bản đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ tháng 9 năm nay, cha mẹ học sinh phải đăng ký và thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt phải đội nón bảo hiểm cho trẻ em khi đi môtô, xe máy; không giao môtô, xe máy cho trẻ em chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *