Bảng giá quảng cáo

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822345 – Fax: 0270. 3827194
Email : banbientap@thvl.vn
Website: http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 0270.3834577
Email : quangcao@thvl.vn
 1. THVL1

Thông báo (Số 23-K1/2018) V/v Bảng giá quảng cáo kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/3/2018  

Thông báo (Số 22-K1/2018) V/v Khung chương trình Tết Nguyên Đán 2018 trên THVL1 áp dụng từ ngày 15/02/2018 đến 22/02/2018 

  - Thông báo (Số 21-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Phía Sau Một Phiên Tòa" trên THVL1 áp dụng từ ngày 07/2/2018 

  -  Thông báo (Số 20-K1/2018) V/v Điều chỉnh tên chương trình "Táo Quân 2018" thành "Táo Xuân Mậu Tuất 2018 – Giải Cứu Ngọc Hoàng" ngày 15/02/2018  

  - Thông báo (Số 19-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Ban Nhạc Quyền Năng 2018" trên THVL1 áp dụng từ ngày 24/3/2018

  - Thông báo (Số 18-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018" trên THVL1 áp dụng từ ngày 20/3/2018

  - Thông báo (Số 17-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Duyên Dáng Bolero" trên THVL1 áp dụng từ ngày 19/3/2018

  - Thông báo (Số 16-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Ai Sẽ Thành Sao 2018" trên THVL1 áp dụng từ ngày 18/3/2018

  - Thông báo (Số 15-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Lô Tô Show – Gánh Hát Ngàn Hoa" trên THVL1 áp dụng từ ngày 09/3/2018     

  - Thông báo (Số 13-K1/2018) V/v Giá quảng cáo "Hãy Nghe Tôi Hát 2018" trên THVL1 áp dụng từ ngày 01/3/2018   

  - Thông báo (Số 12-K1/2018) V/v Giá quảng cáo Giải trí/Gameshow 21h00 Tết trên THVL1 áp dụng từ ngày 17/02/2018

  -  Thông báo (Số 11-K1/2018) V/v Điều chỉnh khung 20h00 – 20h45 (Thứ 2 – Thứ 7) trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 11/02/2018  

  - Thông báo (Số 10-K1/2018) V/v Bổ sung mã giờ Hết "Truy tìm bằng chứng" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 04/01/2018

  -  Thông báo (Số 09-K1/2018) V/v Điều chỉnh đơn giá Trước Giải trí/Gameshow 21h00 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/01/2018

  -  Thông báo (Số 08-K1/2018) V/v Điều chỉnh khung 19h00 – 20h00 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/01/2018  

  –  Thông báo (Số 07-K1/2017) V/v Bổ sung mã giờ quảng cáo "Táo Quân 2018" ngày 15/02/2018

  – Thông báo (Số 05-K1/2018) V/v Chính sách giá ưu đãi đặc biệt Tết Nguyên Đán 2018 áp dụng từ ngày 16/02/2018 đến 28/02/2018

  – Thông báo (Số 04-K1/2018) V/v Đơn giá quảng cáo "Táo Quân 2018" trên THVL1 áp dụng từ ngày 15/02/2018

  – Thông báo (Số 03-K1/2018) V/v Đơn giá quảng cáo "Sống khỏe mỗi ngày" trên THVL1 áp dụng từ ngày 31/01/2018

  - Thông báo (Số 02-K1/2018) về Đơn giá các chương trình khung 21h trên kênh THVL1

  –  Thông báo (Số 01-K1/2018) V/v Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2018

  - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng ngày 01/01/2018

2. THVL2

3. Phát thanh

 -  Thông báo (Số 01-PT/2018) V/v Bảng giá quảng cáo – Thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2018

 - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2018

4. Dịch vụ

  - Bảng giá dịch vụ năm 2018 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 15/01/2018   

   - Bảng giá dịch vụ năm 2018 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 01/01/2018

5. Thông báo

    - Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2018

    - Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2018

6.THVLi

    - Bảng giá quảng cáo THVLi áp dụng từ ngày 01/01/2018 

    - Quy định mức giảm giá trên THVLi áp dụng ngày 01/01/2018